لیست مشتریان ما

شرکت ها (اشخاص حقوقی)

1.شرکت تعاونی سنگ اسیدی (پورحسنی) 2.شرکت پدیده پارسیان (قاسمی فر) 3.شرکت سنگبری سیمرغ 4. انبار سنگ سیمرغ 5.شرکت آریا سنگ 6. شرکت آریا نوین (براتعلی) 7.شرکت دوکوهه (مرادی) 8. شرکت سخت کاران (باقری) 9.شرکت ارمغان هشت بهشت (جدیدی) 10.شرکت سنگبری یزدان (لرزاده) 11.شرکت سنگبری بهارستان (لرزاده) 12. شرکت سنگبری توحید (امینی) 13.شرکت سنگبری همت (عسگری) 14.شرکت سنگبری پدرام (ابوطالب) 15.شرکت سنگبری کیمیا سنگ درخشان (قماشی) 16.شرکت سنگبری سنگ آذرین (قماشی) 17.شرکت سنگبری عمارت (غلامی) 18.شرکت سنگبری آذرین سینا (خلج) 19.شرکت سنگبری کهنه کاران (شکوهی) 20.شرکت سنگبری مهران سنگ (میرزابیگی) 21.شرکت سنگبری دریا سنگ (کاشانی) 22.شرکت سنگبری عارفان (یاری)

سنگبری ها و معادن

1.سنگبری کارا (پورحسنی) 2. معدن دره بخاری (قاسمی فر) 3.دکتر سنگ 1 (براتعلی) 4.دکتر سنگ 2 (براتعلی) 5.سنگبری نیکان (لرزاده) 6.سنگبری مرداس (عسگری) 7.سنگبری رضوان (قماشی) 8.سنگبری پاد سنگ (شکوهی) 9. سنگبری مهدیه (میرزابیگی) 10.سنگبری کارآفرین 11.سنگبری آریا (خلج) 12.سنگبری آپادانا (سالاری) 13. سنگبری کارون (سالاری) 14.سنگبری معماران (فضائلی) 15.سنگبری دیلا سنگ (قهرمانی) 16.سنگبری صحرا سنگ (صحرانورد) 17.سنگبری یاقوت (خاکپور) 18. سنگ مهرآور (صفری) 19.سنگبری ورونا(آقا محمدی) 20.معدن عیسی آباد (آقا محمدی) 21.سنگبری پارس تک (اکبری) 22.سنگبری اسپانتیک (اسفندیاری) 23.سنگبری صالحان 1 (صالحی) 24.سنگبری صالحان 2 (صالحی) 25.سنگبری آرین (حاج برات) 26. سنگبری حمید (اسماعیلی) 27.سنگبری صدف (عباسی) 28.سنگبری ارم (حاج برات)

موسسات

1.موسسه گلکده مارانتا (رضائی) 2.موسسه پرورش ماهی کبیری 3. موسسه تولیدی آرد رفیعیان 4. موسسه تراشکاری اسماعیلی 5.حلواسازی (هورخش) 6.موسسه گلکده شفیعی

با ما در تماس باشید